Monthly Archives: септембар 2016

Najlon pijaca, Novi Sad

Vešar će biti održan:

Svake nedelje

Vašar u Bačkoj Topoli

Vešar će biti održan:

14. mart, 11. april, 9. maj, 13. jun, 11. jul, 8. avgust, 12. septembar, 10. oktobar, 14. novembar

Vašar u Bašaidu

Vešar će biti održan:

14. mart, 11. april, 9. maj, 13. jun, 11. jul, 8. avgust, 12. septembar, 10. oktobar, 14. novembar

Vašar u Čantaviru

Vešar će biti održan:

21. mart, 18. april, 16. maj, 20. jun, 18. jul, 15. avgust, 19. septembar, 17. oktobar, 21. novembar

Vašar u Debeljači

Vešar će biti održan:

26.mart, 4. jun, 27. avgust, 5. novembar

Vašar u Malim Pijacama, Subotica

Vešar će biti održan:

Svakog 3. u mesecu

Vašar u Rumi

Vešar će biti održan:

Svakog 3. u mesecu

Vašar u Senti

Vešar će biti održan:

7. mart, .4 april, 2. maj, 6. jun, 4. jul, 1. avgust, 5. septembar, 3. oktobar, 7. novembar

 

Vašar u Šidu

Vešar će biti održan:

Svakog 15. u mesecu

Vašar u Temerinu

Vešar će biti održan:

28. mart, 25. april, 30. maj, 27. jun, 25. jul, 29. avgust, 26. septembar, 31. oktobar, 28. novembar