Gruber – Savršen uredjaj za svaki zadatak

3-redni gruber sa krilcima za motičice u svakom pogledu ispunjava zahteve konvencionalne obrade zemljišta. Optimalna konstrukcija obezbeđuje rad bez zagušenja, veoma dobro mrvljenje zemlje i savršeno mešanje žetvenih ostataka.

  • Veoma fino prodiranje u zemljište i dobro mrvljenje zbog malog razmaka između radnih organa (ca. 30 cm).
  • Time je obezbeđena obrada po celoj površini u svakoj dubini rada.
  • Kompaktna konstrukcija minimalizuje potrebu za podiznom silom traktora.
  • Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa vijkom na smicanje
  • Nema zagušenja zbog 88 cm razmaka između greda i 80 cm visine rama.
  • Podesivi napadni ugao krilaca za motičicu (serijski 340 mm) garantuje najboje prodiranje i u teškim uslovima

Cilj prve plitke obrade strnjišta (dubina obrade 3 – 8 cm) je stvaranje optimalnih uslova klijanja ispalog semena i semena korova, kao i mešanje žetvenih ostataka sa zemljom, kako bi se brzo započelo razlaganje biljnih ostataka. Precizno održavanje radne dubine Terra grubera pri tome obezbeđuje da ispalo seme ne dospeva u previše duboke slojeve zemljišta i da ravnomerno niče.

Da bi se dalje ubrzalo razlaganje biljnih ostataka, potrebno je na većini lokacija nakon 2-3 nedelje dodatno srednje duboko intenzivno mešanje biljnih ostataka. Kod većih količina biljnih ostataka, kao i vlažnih uslova žetve i nestabilne strukture zemljišta potrebno je dublje podrivanje zemljišta (dubine 15 – 25 cm).

Aspekti zaštite zemljišta i programi za unapređivanje zaštite okoline pospešuju setvu među useva za poboljšanje kvaliteta plodnosti zemljišta ili korišćenje malc pokrivača. Kako bi se stvorili najbolji uslovi za optimalnu predsetvenu pripremu, često je potrebna i plitka predsetvena priprema. Pri tome su od velikog značaja ravnomerno mešanje, kao i precizno ravnanje i sabijanje obrađenog zemljišta.