Paker valjci

­
  • paker-valjci-2
  • paker-valjci-1
  • paker-valjci-3
  • paker-valjci-4

Paker valjci

Sve u jednom prohodu:

Sabijanje-ravnanje-priprema setvenog sloja

… sve u jednom prohodu. Izaberite neki od tipova HUÐIK valjaka – povećajte produktivnost- štedite vreme i novac.

Paker valjci mogu biti opremljeni i sa Spring-Board ravnjačem (u vidu s-opruga) za bolji efekat ravnanja zemljišta. Na osnovu ove karakteristike, valjci postaju svestrane mašine.
Velik izbor različitih prstena pomaže Vam da prilagodite svoju mašinu za bilo koji tip zemljišta.

HUÐIK valjci su uvek za korak ispred običnih valjaka.

HUÐIK valjci u radu – ravnanje, razbijanje krupnih frakcija zemljišta, razbijanje pokorice, kultivisanje, i u istom prohodu sabijanje po celoj širini valjka.

Valjak se sastoji od tri dela. Masivna konstrukcija nosećeg rama. Bočne sekcije su pričvršćene za centralni deo preko SAT sistema – što obezbeđuje izjednačavanje pritiska na tlo po sekcijama.

:: 3D MODEL MAŠINE

Opis Proizvoda