Najlon pijaca u Novom Sadu

Najlon pijaca u Novom Sadu

Prodaju naših proizvoda vršimo i na najlon pijaci u Novom Sadu koja se održava svake nedelje u mesecu.